Decizia de constituire a consiliului de administratie – anul 2017