Consiliul elevilor

Ce este Consiliul Elevilor ?

Consiliul Elevilor este o forma de organizare a elevilor la diferite nivele și are ca scop reprezentarea elevilor .

Consiliul Elevilor inițiază , derulează și organizează proiecte sau programe educative destinate formarii personalității elevilor .

Proiectele și programele se pliază pe nevoile și interesele elevilor la nivel de clasa , școală , județ , regiune sau țara .

Care sunt structurile de reprezentare a elevilor ?

 • Consiliul Școlar al Elevilor – CSE
 • Consiliul Județean al Elevilor – CJE
 • Consiliul Regional al Elevilor – CRE
 • Consiliul National al Elevilor – CNE

Cine face parte din Consiliul Elevilor?

Consiliul Elevilor este alcătuit din liderii elevilor aleși în mod democratic pentru următoarele calități și funcții : membru reprezentant, coordonator departament, președinte, vicepreședinte, secretar.

 • reprezentant al elevilor clasei în Consiliul Clasei – CC
 • reprezentant al elevilor clasei în Consiliul Școlar al Elevilor – CSE
 • coordonator direcție activitate a Consiliului Școlar al Elevilor – CSE
 • reprezentant al elevilor scolii în Consiliul de Administrație – CA
 • președinte al Consiliului Școlar al Elevilor – CSE
 • reprezentant al elevilor scolii în Consiliul Județean al Elevilor – CJE

  Care este rolul liderilor elevilor ?

  Membrul reprezentant

  • face legătura între colectivul de elevi din clase și din scoală cu Consiliul Școlar / Județean al Elevilor – CSE / CJE, Consiliul Clasei – CC , Consiliul de Administrație al scolii – CA
  • aduce în discuție problemele și nevoile, dorințele și propunerile elevilor pe care îi reprezintă
  • face propuneri de soluții pentru rezolvarea problemelor
  • elaborează proiecte și programe de activitate pentru elevi .

  Președintele

  • organizează întâlniri regulate cu elevii ( ședințe )
  • coordonează activitatea consiliului elevilor
  • aprobă proiecte propuse de elevi
  • reprezintă elevii în structurile superioare
  • are dreptul să delege atribuțiuni .

  Vicepreședintele

  • este mâna dreaptă a președintelui și sprijină activitatea președintelui
  • îndeplinește atribuțiunile delegate de președinte , mai ales în cazul absentei acestuia

  Secretarul

  • se ocupă de partea birocratică a consiliului
  • realizează procese verbale
  • convocă elevii la întâlniri
  • actualizează mapa consiliului

  Ce sunt departamentele Consiliului Elevilor ?

  Departamentele Consiliului Elevilor sunt structuri suport care

  propun proiecte pe diverse domenii și sunt conduse de către un coordonator .

  Care sunt departamentele Consiliului Elevilor ?

  Departamentele Consiliului Elevilor sunt :

  • 1. Concursuri Școlare și Extrașcolare
  • 2. Mobilitate , Informare , Formare și Consiliere
  • 3. Sport și Programe de Tineret
  • 4. Cultură și Educație
  • 5. Avocatul Elevului

  Care este activitatea liderilor elevilor ?

  Liderul elevilor pe clasa realizează legătura între elevii clasei și reprezintă elevii în relațiile cu :

  • Dirigintele

  • Consiliul Clasei – CC

  • Consiliul Școlar al Elevilor – CSE

  Liderul elevilor pe scoală / președintele Consiliului Școlar al Elevilor – CSE realizează legătura între membri consiliului și reprezintă elevii în relațiile cu :

  • Consilierul Educativ

  • Consiliul de Administrație – CA
  • Consiliul Județean al Elevilor – CJE

  Care este activitatea Consiliului Școlar al Elevilor ?

  Consiliul Școlar al Elevilor – CSE

  are ședințe anunțate la care participă :

  • liderii / reprezentanții elevilor și/sau adjuncții acestora

  • elevi invitați numai la recomandarea liderilor / reprezentanților elevilor ( elevii invitați sunt elevi cu inițiative și implicare în programe și proiecte – maxim 1 elev dintr-o clasă la o ședință )

  Consiliul Școlar al Elevilor – CSE

  • colectează opinii , dorințe , probleme , propuneri și soluții din rândul elevilor

  • elaborează soluții , proiecte și programe pe care le aduce la cunoștința elevilor și la îndeplinire implicând elevi , profesori , diriginți , părinți și alți colaboratori .

  Metodologia
  alegerilor reprezentanților elevilor la nivelul clasei

  În prima săptămână de cursuri a anului școlar , elevii sunt informați de aceasta campanie prin afișare la avizier și prin orele de dirigenție / consiliere și orientare școlară de către diriginte .

  În a doua săptămână de cursuri a anului școlar , elevii fiecărei clase își desemnează democratic liderul prin propuneri și vot secret , iar dirigintele transmite Consilierului Educativ o copie a procesului verbal de ședință .

  Liderul elevilor din fiecare clasa devine :

  • reprezentant al elevilor clasei în Consiliul Clasei – CC

  • reprezentant al elevilor clasei în Consiliul Școlar al Elevilor – CSE

  • coordonator direcție activitate a Consiliului Școlar al Elevilor – CSE

Orice elev are dreptul democratic de a alege si de a fi ales . Orice elev poate propune liderul / reprezentatul clasei pe baza unei argumentări . Un elev își poate depune candidatura ca lider / reprezentant al clasei , prezentând colegilor o motivație , un proiect cu masuri de acțiune . (Dacă nu exista propuneri din partea elevilor , dirigintele poate face o recomandare.) Liderul / Reprezentantul elevilor pe clasa este votat de majoritatea colegilor săi . Poate fi desemnat și un adjunct , iar acesta poate fi numit de către liderul desemnat de sau ales și votat de colegi .

Dirigintele clasei , prof. ……………………………..………………….…………. ,

informează elevii clasei cu privire la scopul și calitățile necesare unui lider / reprezentant al clasei .

Elevii fac propunerii și votează .

Liderul elevilor / Reprezentantul elevilor din clasa ……………….

este desemnat elevul / eleva …………………………………………………….…… .

Adjunct este desemnat elevul / eleva ……………………………………………. .

Metodologia
alegerilor reprezentanților elevilor la nivelul scolii

În prima săptămână de cursuri a anului școlar , elevii sunt informați de această campanie prin afișare la avizier , prin orele de dirigenție / consiliere și orientare școlară de către diriginte și prin consultări cu Consilierul Educativ din unitatea școlară .

În a doua săptămână de cursuri a anului școlar , liderii și adjuncții / reprezentanții elevilor din fiecare clasa se întrunesc pentru constituirea noului Consiliu Școlar al Elevilor – CSE .

Pentru funcțiile de președinte , vicepreședinte , secretar , și coordonator la fiecare departament , Consiliul Școlar al Elevilor organizează o ședință interna de alegeri / împărțire a atribuțiunilor .

Pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului Școlar al Elevilor – CSE poate candida orice elev din scoală daca are un grup de susținători , recomandarea dirigintelui , acordul parental și în baza unui proiect – program de acțiune ( platforma program ) .

Daca este cazul , se desfășoară o campanie electorala și alegeri cu vot la nivelul scolii . Este declarant Președintele Consiliului Școlar al Elevilor candidatul care este votat de majoritatea elevilor scolii .

Consilierul Educativ , prof. …………………………………………………………

informează reprezentanții elevilor din fiecare clasa cu privire la desemnarea funcțiilor și importanta rolurilor în Consiliul Școlar al Elevilor – CSE din cadrul Liceului Teoretic ,, Jean Bart “ Sulina – jud. Tulcea .

 

În urma alegerilor interne / distribuirii atribuțiunilor rezulta următoarea structura :

Departamente

Numele și Prenumele
Coordonatorului

Clasa

Nr.
Voturi

1

Concursuri

Școlare și Extrașcolare

2

Mobilitate , Informare ,

Formare și Consiliere

3

Sport și

Programe de Tineret

4

Cultură și Educație

5

Avocatul Elevului

6

Secretar

 

Liderii / Reprezentanții elevilor din Liceul Teoretic ,, Jean Bart “ din Sulina sunt desemnați următorii elevi :

Nr. Crt.

Numele și Prenumele Elevilor

Funcția

01

Președinte CSE

02

Vicepreședinte CSE