Decizia cu componenta consiliului profesoral anul 2017

 

LISTA NOMINALA a personajului angajat in cadrul LICEULUI TEORETIC „JEAN BART” SULINA, in anul 2015-2016